Vertaling Haynes service & reparatie handboek 748, 916 & 996 (’94-’01)

Motorblok specificaties 748, 916 & 996

Cilinder identificatie.............................................................. Horizontaal (Voorste) no.2, (vertikaal) bovenste no.1

Motor stationair snelheid................................................... 1000 tot 1100 tpm

Bougies

       Type SPS......................................................................champion A55V

       Alle andere modellen..................................................... champion RA59GC

Electrode afstand.................................................................. 0,5 tot 0,6 mm

Klep speling (KOUD)

       Controle spelingen

              Inlaat

              opening tuimelaar speling..................................... 0,05 tot 0,18 mm

              sluiting tuimelaar speling....................................... 0,16 tot 0,25 mm

Uitlaat

              opening tuimelaar speling..................................... 0,05 tot 0,23 mm

              sluiting tuimelaar speling....................................... 0,11 tot 0,20 mm

Aanpassing speling

       Inlaat

              opening tuimelaar speling..................................... 0,16 tot 0,18 mm

              sluiting tuimelaar speling....................................... 0,16 tot 0,18 mm

Uitlaat

              opening tuimelaar speling..................................... 0,21 tot 0,23 mm

              sluiting tuimelaar speling....................................... 0,11 tot 0,13 mm

Ducati beschrijft twee verschillende manieren van klepspeling bepaling. De aanpassing speling is gebruikt tijdens het volledig opnieuw assembleren van kleppen en kleppentrein. (Bijv na het overhalen van de koppen of het plaatsen  avn nieuwe shims) controle speling wordt gebruikt bij een motor die heeft gelopen.

Cilinder compressie

       748 modellen

              Standaard.................................................................. 128 tot 156 PSI (9 tot 11 Bar)

              Minimaal................................................................... 113 PSI (8 bar)

916 en 996 modellen

       Alle SPS modellen

              Standaard.................................................................. 142 tot 170 PSI (10 tot 12 Bar)

              Minimaal................................................................... 128 PSI (9 bar)

       Alle NIET SPS996 en 916 modellen

              Standaard.................................................................. 128 tot 156 PSI (9 tot 11 Bar)

              Minimaal................................................................... 113 PSI (8 bar)

       Maximaal verschil tussen cilinders (Alle modellen) 28 PSI (2 Bar)

Olie druk

Van 1100 tot 1300 tpm

       Koude motor................................................................... Tenminste 36 PSI (2,5 Bar)

       Warme motor.................................................................. Tenminste 15 PSI (1,1 Bar)

Van 3500 tot 4000 tpm...................................................... 57 tot 86 PSI (4 tot 6 Bar)

 

Overige spelingen

 Speling Aandrijf ketting (standaard)................................. 25 mm

Lengte ketting gemeten over 16 schakels......................... minder dan 256,6 mm

Remblok frictie materiaal minimum dikte......................... 1 mm

Hoogte rempedaal................................................................. zie tekst

Speling gaspedaal.................................................................. 1,5 tot 2 mm

 

Aanhaalkoppels (Nm)

Motor olie en filter wisseling

       Olie aftapplug........................................................... 42

       Olie filter..................................................................17

       Olie zuigfilter bout....................................................42

Voorste kettingtandwiel boutjes........................................ 6

Achterwiel bouten............................................................30

Bougies...........................................................................20

 

Stuurpinbout

       1e trap............................................................................... Aantrekken tot 20 Nm

       2e trap............................................................................... 30 graden losdraaien

Stuurpin klemplaat bout...................................................... 20 tot 24

Stelpulley voor riemen aanzetmoer................................... 26

Top stuur bout...................................................................... 23

Klepspeling

       Nokkenas eind bout...................................................... 10

       Cilinderkop olie banjo bout......................................... 12

       Cilinderkop zijdekselbouten........................................ 10

       Cilinderkop kleppendeksel bouten............................. 10

       Ontluchtingsbouten remklauw................................... 12

 

 


 

Haynes Hoofdstuk 1, sectie 14

 

Klepspeling - Controle en corrigeren

 

Opm: Controleren en aanpassen van de klepspeling moet alleen worden uitgevoerd door eigenaren die bekend zijn met het desmodromisch principe. Indien onzeker omtrent de werking beter laten uitvoeren door een Ducati monteur.

Controle

1.     Motor moet volledig afgekoeld zijn. Een zgn. “Volgende dag” klus.

2.     Verwijder de brandstof tank, luchtkast en gashuizen. Om betere toegang te verschaffen verwijder ook de inlaat buizen van de kop.

3.     Verwijder alle sporen van vuil rondom de deksels van de kleppen op de cilinderkop. Verwijder de bouten uit deksels en verwijder de kleppendeksels. Zie illustratie. Gooi de pakkingen weg (indien gemonteerd). Nieuwe pakkingen monteren nadien.

4.     Maak  notities en/of een overzicht  van alle klepposities zodat een aantekening kan worden gemaakt bij de relevante klep omtrent de inlaat en de uitlaat speling

5.     Verwijzing naar Sectie 6 van Hoofdstuk 2, lijn de motor timing op waardoor de horizontale cilinder in het Bovenste Dode Punt (BDP) komt te staan van zijn compressieslag. Met de motor in deze stand kunnen alle 4 de klepspelingen van de horizontale cilinder worden gecontroleerd.

6.      14.6 Controle van openingsspeling. Druk de sluittuimelaar omhoog met schroevendraaier (1). En schuif de voelermaat tussen de opening tuimelaar en de shim.

De opening klepspeling wordt gemeten tussen de onderzijde van de openingstuimelaar en de openings shim welke gemonteerd zit bovenop de klepsteel. Om zeker te zijn van een nauwkeurige meting wordt met een schroevendraaier de sluitingstuimelaar rustig opgelicht terwijl gelijktijdig de speling wordt gemeten. Zo is men er van verzekerd dat de klep stevig in de klepzitting is gedrukt. Gebruik voelmaatjes voor het verkrijgen van de juiste speling. (De voelmaat moet lichtjes door de speling heen bewegen. Noteer de speling op het notitie blok. (Zie illustratie). 

 

14.7 Het controleren van een openingsspeling. Schuif de voelermaat tussen de tuimelaar en de nok.

7.     De klep sluiting speling is  lastiger te controleren; De speling wordt gemeten tussen de nok en de sluitingtuimelaar arm en de tuimelaar ligt op de achterzijde van de nok. Gebruik voelermaatjes om de exacte speling te meten door ze onder de nokkenas te schuiven (zie illustratie). Opm. Het meten zal gemakkelijker gaan indien voelermaatjes worden gebruikt die als het ware om een hoek kunnen meten.

8.     Meet de opening en sluiting spelingen van alle vier de kleppen van de horizontale cilinder. (Acht metingen).

9.     Zie ook sectie 6 hoofdstuk 2, draai de krukas een 270° door tegen de klok in waardoor de verticale cilinder in het BDP van zijn compressie slag komt te staan.

10.  Op deze manier kunnen de spelingen zoals beschreven in stap 6 en 7 worden gemeten van de verticale cilinder.

11.  Als alle spelingen zijn gemeten en genoteerd kunnen ze worden vergeleken met de specificaties in de sectie MOTOR SPECIFICATIES. Indien een van de spelingen niet binnen de limieten van de specificaties valt dan moet deze worden aangepast zoals hieronder beschreven.

12.   Zodra alle speling bekend zijn wordt gecontroleerd dat de pasvlakken van de cilinderkop en de kleppendeksels schoon en droog zijn. Plaats nieuwe pakkingen waar voordien pakkingen gemonteerd zaten en monteer de in en uitlaat kleppendeksels. Daar waar geen pakkingen gemonteerd zaten moet een klein laagje vloeibare pakking op de pasvlakken worden aangebracht. Haal de boutjes met de voorgeschreven aanhaalmomenten aan.

13.  Monteer de inlaatbuizen en gashuis unit, luchtkast en Benzinetank. (Zie Hoofdstuk 4)

 

Correcties

 

14.  Elke tuimelaar heeft een eigen as welke kan worden uitgetrokken zodra het zijdeksel van de cilinderkop verwijderd is. Om de opening speling te kunnen aanpassen dient de nokkenas gedeeltelijk te worden uitgetrokken via de zijkant van de cilinderkop. Hierdoor kan de tuimelaar naast de klepsteel worden geschoven en zodoende kan de shim welke op de klepsteel ligt, worden verwisseld. Deze handeling kan worden uitgevoerd zonder de aandrijfriemen te verwijderen. Het aanpassen van de sluiting speling is gecompliceerder. Hiervoor dient de aandrijfriem en de nokkenas te worden verwijderd. Indien alleen de opening speling moeten worden gecorrigeerd ga dan verder met sectie OPENING SPELING CORRECTIE. Indien de sluiting speling of beide spelingen moeten worden gecorrigeerd ga dan verder met de SLUITING SPELING CORRECTIE.

 

Opening speling correctie

 

15.  Zie sectie 6 hoofdstuk 2, Lijn de timing markering op waardoor de horizontale cilinder in BDP van de compressieslag komt te staan. Met de zuiger in deze positie kunnen alle correcties worden uitgevoerd aan de horizontale cilinder.

16.  Verwijder de kleppendeksels.

 

14.17 Schroef de banjo bout los van de kop en vang de twee ringen op (zie pijltjes)

17.  Indien een linkerhand klepspeling moet worden gecorrigeerd moet de omgeving rond de olieaansluiting op de linkerzijde van de cilinderkop worden schoongemaakt. Maak de banjo bout los en verwijder de olieleiding van de cilinderkop. (zie illustratie). Dicht het einde van de olieleiding af met behulp van een plasticzak o.i.d. zodanig dat geen vuil in het oliesysteem kan komen. Vervang de afdichtingringen met nieuwe ringen. Verwijder het linker zijdeksel van de kop waardoor toegang tot de tuimelaar as wordt verkregen. Vervang de kleppendeksel pakking met een nieuwe pakking. Opm. Onthoud de correcte positie van de radiator steun bij het verwijderen van het zijdeksel.

18.  Indien een rechterhand klepspeling moet worden gecorrigeerd verwijder dan het rechter zijdeksel van de kop. Vervang de pakking tijdens installatie. Bedek de riemen tegen eventuele olielekkage.

19.  Iedere tuimelaar as is voorzien van een gat met M5 schroefdraad. Dit gat geeft de mogelijkheid met een speciaal Ducati gereedschap de as uit de cilinderkop te trekken. Hiervoor kun je een M5 bout met ring, moer en dopsleutel gebruiken. Draai de moer op de bout en schuif de ring over de bout.

20.   14.20a Monteer de dop met M5 bout, ring en vulbus op de opening tuimelaar as.

 

14.20b ...en gebruik de moer om de tuimelaaras uit te trekken.

14.20c... totdat het mogelijk is de tuimelaar opzij te bewegen (pijl) en de openingsshim van de klep te verwijderen

Zet de dopsleutel op de kop van de bout en draai de bout in de Opening tuimelaar as (bovenste) Zie illustratie. Trek de tuimelaar as gedeeltelijk uit de cilinderkop, door de moer tegen de ring en de dopsleutel aan te draaien net zolang tot de tuimelaar naast de klep ligt. Zodra de tuimelaar vrij van de klep ligt kan de shim met een magneet of punttang verwijderd worden.

21.  Meet m.b.v. een micrometer nauwkeurig de dikte van de shim (zie illustratie). Opening shims zijn beschikbaar in grootten van 1,8 tot 3,45 mm telkens met een toename van 0,05 mm. De nieuwe shim dikte word bepaald door de speling en de dikte van de oude shim. Indien de klepspeling kleiner was dan voorgeschreven: trek de gemeten speling af van de voorgeschreven speling en trek deze waarde af van de oude shim dikte. Dit is de nieuwe shim dikte. Indien de speling groter was dan de voorgeschreven speling; Trek de voorgeschreven speling af van de gemeten speling en tel deze waarde op bij de oude shim dikte. Dit geeft de nieuwe shim dikte.

22.  Monteerde nieuwe shim stevig op de klepsteel.

23.  Schuif de tuimelaar terug tussen de shim en de nok. Druk de tuimelaaras volledig terug in de kop. (zie illustratie)

24.  Herhaal de procedure voor de andere kleppen.

25.  Zodra alle kleppen van de horizontale cilinder zijn gecorrigeerd kan de krukas over 270°, tegen de klok in. worden gedraaid. De verticale cilinder staat nu in het BDP van de compressieslag en de procedure voor de correcties kan identiek worden uitgevoerd.

26.  Zodra alle kleppen zijn gecorrigeerd moet de krukas een aantal malen worden gedraaid om de shims goed op de klepstelen te positioneren. Hierna alle spelingen nameten.

27.  Vervolgens alle pasvlakken schoonmaken en nieuwe pakkingen monteren.

28.  Monteer de linker en rechter zijdeksels met de juiste aanhaalmomenten (zie illustratie). Let erop dat de radiator steun goed gemonteerd word. (zie illustratie).

29.  Plaats twee nieuwe ringen aan weerzijden van de oliefitting en monteer deze met de banjo bout aan de linkerzijde van de kop met de juiste aanhaalmoment.

30.  Maak de cilinderkop en kleppendeksel pasvlakken goed schoon en droog. Daar waar gemonteerd plaats nieuwe pakkingen.  Indien geen pakking was gemonteerd de pasvlakken insmeren met een vloeibare afdichting en bouten met juiste aanhaalmoment pas zetten.

31.  Monteer eerst het onderste riemdeksel daarna de twee bovenste riemdeksels.

32.  14.32 Draai de moer los waarmee de bout op de krukas was gemonterd en verwijder de bout van de linkerzijde van de krukas.

33.  14.33 Plaats het linker dekseltje terug over de krukas op het linker carter deksel.Eventueel met nieuwe pakkingring. Plaats een druppeltje boutborgmiddel op de twee boutjes waarmee het dekseltje wordt vastgezet.

34.  Monteer de accu steun en accu.

35.  Monteer de gaskleppen unit, luchtkast, en benzine tank en monteer de onderste kuipdelen.

 

Sluiting speling correctie

 

Opm. Corrigeren van de sluiting speling is een secure procedure. Indien meerdere spelingen moeten worden gecorrigeerd is het aan te raden de koppen te verwijderen en algeheel te controleren. Controleren en corrigeren kan dan op een werkbank plaatsvinden alvorens weer te monteren. Nieuwe “halve maan” ringen zijn benodigd bij het monteren van nieuwe shims.

 

Opm. De volgende procedure beschrijft de correctie van de sluitingsspelingen  beide cilinderkoppen.

Indien alleen de horizontale cilinder moet worden gecorrigeerd dan hoeft de aandrijfriem van de verticale cilinder niet te worden verwijderd. Indien alleen de verticale cilinder moet worden gecorrigeerd dan kan worden volstaan met het losdraaien van de spanningsrol van de verticale aandrijfriem. De riem kan dan van de nokkenwielen worden verwijderd zonder de horizontale riem te verwijderen. Let wel de aandrijfriem kan niet volledig worden verwijderd.

 

36.   Verwijder de riemen.

37.  Verwijder de kleppendeksels en de zijdeksels aan de cilinderkoppen.

38.  Begin met de horizontale cilinder. Behandel iedere nokkenas en de bijbehorende kleppenparen als een geheel en pas aan als volgt.

39.  Begin met de eerste nokkenas en verwijder de opening shims zoals beschreven in de stappen 19 en 20.

40.  Verwijder het nokkenas deksel van de cilinderkop. Neem voor de montage een nieuwe pakking ring

 

41.   14.41Schroef de bouten van het rechter einddeksel los. En verwijder het deksel en de nokkenas eenheid.

Los de bout welke het deksel aan de rechterzijde van de nokkenas vastzet. Manoeuvreer het deksel en de nokkenas zodanig dat het uit de kop kan worden getrokken. (zie illustratie). Let op alle nokkenassen zijn uniek en kunnen niet onderling verwisselt worden.

42.  Voorkomen dat de klep in de cilinder zakt en monteer een tie-rip om de klepsteel. Schuif de tie-rip omlaag tot op de oliekeerring om de klepsteel en zet de tie-rip vast.

 

43.   14.43a Druk de sluitings tuimelaaras omlaag met schroevendraaier (1) o.i.d verwijder de halve maan ringen (2).

 

 14.43b Laat de tuimelaaas los en verwijder de shim. Let op hoe de shim gemonteerd zat.

Steek een schroevendraaier o.i.d door het gat van de nokkenas en druk de sluiting tuimelaar omlaag tegen de veerdruk in van de sluiting shim. Schuif de sluitingsshim omlaag langs de klepsteel en verwijder de twee halve maan ringen (zie illustratie). Nadat de halve maan ringen verwijderd zijn en je de tuimelaar rustig weer omhoog hebt laten komen kan de shim omhoog van de klepsteel worden geschoven (zie illustratie). Gebruik nieuwe halve maan ringen voor montage later.

ATTENTIE: Laat de halve maan ringen niet in de oliegaatjes vallen welke zich in de hoeken van de kleppenruimte bevinden. Indien ze er toch invallen eerst verwijderen alvorens de motor te starten.

 

44.    14.44 Gebruik een micrometer om de shim dikte te meten.

Meet m.b.v. een micrometer nauwkeurig de dikte van de shim. Opening shims zijn beschikbaar in grootten van 1,8 tot 3,45 mm telkens met een toename van 0,05 mm. De nieuwe shim dikte word bepaald door de speling en de dikte van de oude shim. Indien de klepspeling kleiner was dan voorgeschreven: trek de gemeten speling af van de voorgeschreven speling en trek deze waarde af van de oude shim dikte. Dit is de nieuwe shim dikte. Indien de speling groter was dan de voorgeschreven speling; Trek de voorgeschreven speling af van de gemeten speling en tel deze waarde op bij de oude shim dikte. Dit geeft de nieuwe shim dikte.

 

45.  Monteer de nieuw berekende shim en nieuwe halve maan ringen. Smeer wat vet aan de halve maan ringen om ze tijdens de montage in positie te houden.

46.   14.46 Houd de sluitings tuimelaaras omlaag, schuif dan de shim erop (1 – flens omlaag) en monteer de halve maan ringen in de shim groef (2).

Druk met behulp van een schroevendraaier o.i.d. de sluiting tuimelaar omlaag en let erop dat de vork correct om de klepsteel valt. Schuif de shim over de klepsteel met zijn flens omlaag Plaats de halve maan ringen in de groef van de klep en laat de tuimelaar rustig opkomen.

47.   14.47 Wees er zeker van dat de halve maan ringen zowel in de groef als in de sim ring liggen. Druk de shim nu met enige kracht zodanig dat de ringen in de shim uitsparing vallen. Doe dit door of op de achterzijde van de tuimelaar te drukken of door de shim met een metalen vork gereedschap omhoog te drukken (zie illustratie). Wees er zeker van dat de ringen in goed contact liggen met de basis van de shim voor dat je verder gaat.

 

ATTENTIE Het is essentieel dat de ringen goed in de shim uitsparing liggen. Zitten de halve maan ringen niet correct dan geeft dit een foute speling meting welke resulteert in ernstige motor schade!

 

48.  Herhaal deze procedure voor andere klep indien nodig. Zie stap 42 tot en met 47.

 

49.   14.49 Plaats nieuwe rubber pakkingringen in de groeven van de einddeksels van de nokkenassen en smeer ze in met schone motorolie.

 

50.  Smeer de nokkenloopvlakken en lager oppervlakken en monteer de nokkenassen terug in de cilinderkop. Plaats de einddeksels terug en zet vast.

51.   14.51 Let op dat het linkerhand einddeksel zodanig gemonteerd is dat de oliegroef naar de tuimelaars wijst (zie illustratie). Pijltjes moeten tegenover elkaar zitten.

52.  Corrigeer de openingsspelingen en monteer de juiste opening shims en tuimelaars als in stap 22 en 23.

53.  Indien nodig herhaal de procedure op de andere nokkenas van de horizontale cilinder.

54.  Lijn de markeringen van de riemen wielen aan de cilinderkop op met het O teken op de cilinderkop. Alle kleppen zijn gesloten.

55.  Positioneer de nokkenassen van de verticale cilinder zodanig dat alle kleppen gesloten zijn. Roteer dan de krukas 90 graden met de klok mee om de cilinder in het BDP te zetten en lijn het vliegwiel teken op met de wijzer in het vliegwiel venstertje.

56.  Herhaal de correct de procedure (stappen 39 t/m 53) op beide cilinderkop nokkenas units. Als alle correcties klaar zijn, de krukas weer 90° terug tegen de klok in draaien zodanig dat de horizontale cilinder weer in het BDP staat en lijn de timing markeringen weer op (sectie 6, hoofdstuk 2).

57.  Nadat alles klaar is check dat de pasvlakken van de kop en de deksels schoon en droog zijn.

58.  Plaats nieuwe pakkingen op de plaatsen van de deksels. Na plaatsen van de deksels de pin voor de radiator steun goed positioneren.

59.   Plaats twee nieuwe ringen aan weerzijden van de oliefitting en monteer deze met de banjo bout aan de linkerzijde van de kop met de juiste aanhaalmoment.

60.  Maak de cilinderkop en kleppendeksel pasvlakken goed schoon en droog. Daar waar gemonteerd plaats nieuwe pakkingen.  Indien geen pakking was gemonteerd de pasvlakken insmeren met een vloeibare afdichting en bouten met juiste aanhaalmoment pas zetten.

 

 

 

Hoofdstuk 2 , sectie 6

 

MOTOR – oplijnen timing markering en zuigers in BDP plaatsen

 

Opm. Om correctie te kunnen uitvoeren ten aanzien van timing en andere aanpassingen (kleppen) moet de zuigers in het BDP worden geplaatst. Dit gebeurd door aan de krukas te draaien. Ducati gebruikt hier speciaal gereedschap voor (88713-123) welke in de linkerkant van de krukas wordt geschroefd. Hiervoor kan ook een M8 bout met moer, ring en vulbus worden gebruikt. (zie stap 7).

 

1.     Verwijder het linker afdekplaatje van het linkercarterdeksel.

2.     Draai de moer volledig op de M8 bout, schuif vervolgens de ring en de vulbus op de bout. Draai de bout volledig in de linkerzijde van de krukas. Draai de moer stijf tegen de ring en de vulbus (Zie illustratie). NB verwijder bougies om de krukas makkelijk te kunnen draaien.

3.     M.b.v. een ringsleutel of dopsleutel de krukas draaien tot de markering op de aandrijf poelie van de riemen gelijk staat met de markering op de rechter carter helft. (Zie illustratie). Draai de krukas vervolgens door totdat de timing markering op het vliegwiel gelijkstaat met de punt aanwijzer in het vliegwiel inspectie venstertje. (Zie illustratie)

Opm. Draai de krukas altijd in zijn normaal draairichting. D.w.z. tegen de klok in gezien vanaf de linkerzijde van de motor.

4.     Controleer nadat het vliegwiel correct is opgelijnd de markering op de aandrijfpoelie van de riemen met het carter tekentje en de markeringen op de poelies van de liggende en staande cilinder. Staande cilinder met de V markeringen, de liggend cilinder met de O markeringen. (Zie illustratie)

5.     Met de markeringen in deze posities staat de horizontale cilinder in het BDP van de compressie slag. Om de verticale cilinder in het BDP te zetten moet de krukas ¾ slag tegen de klok in (270 graden) worden gedraaid. Hierdoor wordt de andere timing markering in het vliegwiel venstertje zichtbaar.